Maryja

Złożenie do grobu

Zabrali więc Ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób… Tam złożono Jezusa. J 19, 40-42 Skoro zaś wszystko było skończoneWnet szczupły orszak z Ciałem...

Siedem słów z Krzyża

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Po tych słowach wyzionął ducha. 23, 44-46. Gdy tak konasz na Krzyżu wśród mąk...

Maryja pod krzyżem

A obok krzyża stały: Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. J 19, 25. Już na Golgocie smutny orszak stajeZ zsiniałych ramion Jezus krzyż swój składa, Serce Maryi z boleści się krajeA twarz, jak martwa, marmurowo...

Spotkanie na Kalwarii

A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. J 19, 17; Ł 23, 27. Kiedy pojmany zdrada Judasza Jezus...

Ostatnia wieczerza

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. J 13, 1. Już Zbawca spełnił Boskie swe zadanie:Cudami dowiódł posłannictwa swego,Rozszerzył prawdy niebieskiej poznanieI wzniósł fundament Kościoła Świętego, Wybrawszy...

Wesele w Kanie

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. J 2, 1-2. Wśród utrapień i goryczyI wewnętrznych srogich biczy,Jakie chłoszczą wciąż Maryję,Błyśnie czasem błoga chwila,          Co Jej dolę tak umila,Ze znów dawnym życiem żyje....

Osamotnienie Maryi

Ustają moje oczy spoglądając ku Twemu słowu, kiedyż mnie pocieszysz? Ps 119, 82. Wiec, o Pani, przez łzy cicheLane w samotności,Przyjm te nasze pieśni liche Jako hołd miłości. I my przecie łzy ronimy, choć nie takie święte,Skrusz więc sieci, w których tkwimy Przez czarta rozpięte.Pociesz Matko, dodaj...

Śmierć św. Józefa

Dobrze Sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twego Pana. Mt 25, 21 O, zaprawdę! Szczęsna dusza Co zasiłek ostatecznyPrzyjąć może na sen wieczny Z rak Maryi i Jezusa!Józef pierwszy tym się cieszyI stad będzie zwan Patronem dobrej śmierci. A przed zgonem Każdy wezwać...

Pozostanie Jezusa w Jerozolimie

Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym… został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Łk 2, 41-43 O Maryjo! Któraś przecieOdzyskała Twoje Dziecię, Spraw, bym zawsze łaskawego Miał na sobie Syna Twego. A gdy kiedy przez swą nędzę Z grzesznej duszy...

Ucieczka do Egiptu

Oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem. Mt 2, 13. Choć krew niemowląt strugami płyniePod nożem kata,Jedna Dziecina wszakże nie zginie Zbawiciel świata. I my więc wznieśmy w serca ustroniOłtarz...