Maryja

Maryja Święta Boża Rodzicielka

Maryja zawsze Dziewica

Nauka o dziewictwie Maryi, w prawdzie nigdy nie była przedmiotem uroczystej definicji Kościoła, jednak już od II wieku, pojawiała się często w wypowiedziach Ojców Kościoła oraz dokumentach Magisterium. Pierwsze wypowiedzi soborowe o Maryi zawsze dziewicy, choć może nie w sensie ścisłym, pojawiają się na soborze...

Dogmat o Bożym Macierzyństwie

Dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny jest pierwszym dogmatem maryjnym. Został on sformułowany i przyjęty przez Sobór Efeski w 431r. Stanowił on odpowiedź wobec zarzutów co do dwoistości natur Chrystusa, a co za tym idzie dualizmu terminu „Bogurodzica”. Cyryl Aleksandryjski, w swoim II Liście do Nestoriusza uzasadnił...

Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus

Konstytucja Apostolska Munificentissimus Deus, określająca dogmat o Wniebowzięciu NMP, 1.11.1950 WSTĘP NIESKOŃCZENIE HOJNY BÓG, który wszystko może, a którego plan opatrznościowy polega na mądrości i miłości, tajemniczym zarządzeniem swego rozumu łagodzi cierpienia narodów i poszczególnych jednostek przeplatając je radościami, aby tym, którzy Go miłują,...

Bulla “Ineffabilis Deus”

List apostolski ogłaszający dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 1854 PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA W BOŻYM DEKRECIE O WCIELENIU SŁOWA BOŻEGO Niewypowiedziany Bóg, którego drogami są miłosierdzie i prawda, którego wolą jest wszechmoc, a którego mądrość potężnie dosięga wszystkiego od końca do końca i wszystkim rządzi łagodnie, gdy przed wiekami...

Refleksja Biblijna

Duchowość naszego Zgromadzenia ma w sposób szczególny rys maryjny. Widoczne jest to już w samej nazwie Rodzina Maryi. Nasze Konstytucje wskazują, na to, że to właśnie Maryja ma być dla każdej siostry najdoskonalszym wzorem świętości w oddaniu się Bogu, Kościołowi i wielkiej rodzinie ludzkiej. W Starym...