aktualności

XXVI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób...

Poświęcenie obrazu św. Michała Archanioła

Dziś, w kaplicy Domu Prowincjalnego poświęcony został obraz św. Michała Archanioła, który namalowała dla nas Pani Helena Krysiak. Mszy Świętej przewodniczył ks. Kanonik Witold Świąder, a w koncelebrze wzięli udział: ks. Prałat Antonii Bednarz, o. Gwardian Piotr Cuber OFMConv, o. Kapelan...

Złoty Jubileusz

W tym roku s. Teresa Jacek, s. Teresa Szczygielska, s. Urszula Sobólska, s. Maria Opydo, s. Henryka Wójcik oraz dwie siostry z Brazylii: s. Maria de Lourdes Sura i s. Ana Diva Menezes w Częstochowie przeżywały złoty jubileusz profesjii zakonnej. Drogie...

Wizyta Sióstr z Brazylii

Od środy 20 września wspólnoty naszej Prowincji odwiedzały trzy Siostry z Brazylii wraz z s. Anną – sekretarką generalną. Siostry zatrzymały się w Domu Prowincjalnym, skąd wyruszały, aby poznać naszę Prowincję. W czwartek odwiedziły Wieliczkę, a wieczorem zatrzymały się na chwilę...

XXV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę...

Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Dziś, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Eucharystii w intencji naszego Zgromadzenia w Katedrze św. Jana w Warszawie. W Uroczystości wzięło udział wiele Sióstr z naszego Zgromadzenia, na czele z Matką Generalną oraz Matkami Prowincjalnymi, a także podopieczni naszych placówek...

24 Niedziela Zwykła i Uroczystość św. Z. Sz. Felińskiego

Chociaż w Kościele przypada dziś 24 Niedziela Zwykła, to w naszym Zgromadzeniu obchodzimy Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela naszego zgromadzenia. Stąd też liturgia słowa z uroczystości.A w niej historia o bogatym młodzieńcu, który przybiega do Jezusa i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne… Dokonuje...

Beatyfikacja Rodziny Ulmów

10 września wiele sióstr naszego Zgromadzenia, na czele z Matką Generalną i Matką Prowincjalną Prowincji Krakowskiej wzięło udział w Beatyfikacji rodziny Ulmów. To wyjątkowe wydarzenie, gdyż pierwszy raz w historii Kościoła, do chwały ołtarzy wyniesiona została cała rodzina. Jan i Wiktoria Ulmowie podczas...

XXII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Jr 20, 7-9) Prorok poddany próbie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają....

XXI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu Dawidowego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia...