Słowo na niedzielę

XXVI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Ez 18, 25-28) Bóg nie chce śmierci grzesznika Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Wy mówicie: „Sposób postępowania Pana nie jest słuszny”. Słuchaj jednakże, domu Izraela: Czy mój sposób...

XXV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę...

24 Niedziela Zwykła i Uroczystość św. Z. Sz. Felińskiego

Chociaż w Kościele przypada dziś 24 Niedziela Zwykła, to w naszym Zgromadzeniu obchodzimy Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela naszego zgromadzenia. Stąd też liturgia słowa z uroczystości.A w niej historia o bogatym młodzieńcu, który przybiega do Jezusa i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne… Dokonuje...

XXII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Jr 20, 7-9) Prorok poddany próbie Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają....

XXI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 22, 19-23) Klucz domu Dawidowego Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia...

XX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 56, 1. 6-7) Powszechność zbawienia Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców...

XIX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a) Bóg objawia się Eliaszowi Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg...

Przemienienie Pańskie

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dn 7, 9-10. 13-14) Szata Jego była biała jak śnieg Czytanie z Księgi proroka Daniela Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak...

XVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza przypowieść skłania nas do refleksji, co dla mnie jest najcenniejszym skarbem, za który oddałbym wszystko co posiadam…

XVI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Mdr 12, 13. 16-19) Dobroć Boga dla ludzi Czytanie z Księgi Mądrości Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc...