Słowo na niedzielę

III Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19) Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Czytanie z Dziejów Apostolskich Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego,...

Niedziela Palmowa

Umocnij w nas wytrwałość i cierpliwość, abyśmy umieli naśladować Ciebie na drodze krzyża, aby przez to doszli do radości Zmartwychwstania.

V Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Jr 31, 31-34) Nowe przymierze Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze,...

IV Niedziela Wielkiego Postu

Osądzamy Boga. Sadzamy Go na ławie oskarżonych i wyrzucamy nasze zarzuty. Jego wina jest dla nas pewna. To staje się argumentem dla naszej niewiary. A może bardziej jej usprawiedliwieniem.

I Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 9, 8-15) Przymierze Boga z Noem po potopie Czytanie z Księgi Rodzaju Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką...

V Niedziela Zwykła

„Wszyscy Cię szukają.” Te słowa w dzisiejszej Ewangelii wypowiada do Pana Szymon Piotr.
Szukają Ciebie? Czy tego, co możesz im dać ?
Szukają Ciebie? Czy swojego uzdrowienia ?

IV Niedziela Zwykła

Wiara to odwaga, by wierzyć i mieć śmiałość wobec tego, co niemożliwe – niemożliwe dla
człowieka, ale nie dla Boga.