Słowo na niedzielę

IV Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13) Namaszczenie Dawida na króla Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego...

II Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 12, 1-4a) Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem...

I Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie...

VII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) Przykazania miłości bliźniego Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg...

VI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Syr 15, 15-20) Wymagająca wolność człowieka Czytanie z Mądrości Syracha Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę....

V Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 58, 7-10) Światło dobrych uczynków Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się...

III Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką Czytanie z Księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości...

II Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Sługa Boży światłością całej ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem...

Niedziela Chrztu Pańskiego

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął;...

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże Czytanie z Księgi Liczb Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię...