III Niedziela Wielkanocna

„Wy jesteście świadkami tego”.


To ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest również o nas. Powinno i może być, skoro Słowo mówi to z taką stanowczością, z takim przekonaniem.

Jest możliwe doświadczyć takiego spotkania ze Zmartwychwstałym, że nie będziemy mogli zachować tego tylko dla siebie. Będziemy musieli o tym mówić. Tak jak św. Piotr z dzisiejszego pierwszego czytania. Jego słowa nie tylko pomagają stanąć w prawdzie, ale są też pełne nadziei na nawrócenie, zmianę myślenia i życia.

Św. Jan w drugim czytaniu pokazuje jak świadczyć nie słowem, ale czynem. Życie wierzących, którzy przestrzegają przykazań, jest równie czytelnym znakiem zmartwychwstania Jezusa. Nasze uczynki, nasza postawa wobec drugiego, mogą prowadzić innych do Boga. Lub być antyświadectwem. Do nas należy wybór.

Czy rzeczywiście jestem świadkiem TEGO, który powstał z martwych?  

Możesz również polubić…