rozważanie

Uroczystość Trójcy Świętej

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Bóg miłosierny i łagodny Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku,...

Niedziela Zesłania Ducha Święteg

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 1-11) Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym Czytanie z Dziejów Apostolskich Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się...

VI Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 8, 5-8. 14-17) Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego Czytanie z Dziejów Apostolskich Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów...

V Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu,...

III Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 14. 22b-32) Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem,...

Niedziela Bożego Miłosierdzia

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków...

Niedziela Zmartwychwstania

I Czytanie Psalm II Czytanie Sekwencja Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei,...

Wielki Czwartek

Św. Zygmunt był niezwykłym czcicielem Najświętszego Sakramentu. To Eucharystia była dla niego pokrzepieniem w najtrudniejszych momentach jego kapłańskiej drogi. Po swoim przybyciu do Warszawy rekoncyliował sprofanowane Kościoły i zachęcał wiernych do udziału w czterdziestogodzinnym nabożeństwie, aby wynagrodzić Bogu wszelkie zniewagi. Nawoływał...

Niedziela Palmowa

Ewangelia – procesja I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Opis Męki Pańskiej Ewangelia – procesja Ewangelia (Mt 21, 1-11) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy...

V Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Ez 37, 12-14) Udzielę wam mego ducha, byście ożyli Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę...