Niedziela Świętej Rodziny

Rodzina…

W tym roku, w ostatni dzień grudnia przypada Uroczystość Świętej Rodziny. Wydaje się, że to połączenie niesie dla nas jakieś szczególne przesłanie. Cóż zatem Pan chce nam przekazać?
Być może Bóg chce nas uwrażliwić na wartość rodziny, ukazać nam jej wartość i pokazać o co powinniśmy się zatroszczyć w Nowym Roku. Być może, wzywa nas do tego, byśmy spojrzeli na nasze rodziny, zastanowili się nad tym jak wyglądają nasze relacje, nasze zaufanie, nasza miłość… Może powinniśmy zrobić sobie rachunek sumienia, w którym popatrzymy na relacje jakie panują w naszych rodzinach, może zobaczymy, że coś było nie tak jak należy i powinniśmy za coś przeprosić? A może dostrzeżemy jak wiele dobra doświadczamy od naszych najbliższych i im za nie podziękujemy? 
A może Bóg daje nam w ostatni dzień roku św. Rodzinę jako wzór do naśladowania?
Spójrzmy na Nią. 
Każdy z jej członków jest maksymalnie różny. Jezus, oprócz tego, że jest człowiekiem, jest również Bogiem, jest zatem nieuchwytny, nieogarnięty i przekraczający ludzkie rozumienie. Maryja, którą Jezus nazwie swoją matką, podobnie jak On sam, choć w sposób nieskończenie różny, przekracza wszystkie ziemskie granice – w końcu stała się matką, bez udziału mężczyzny. Wraz z nimi jest św. Józef, który da Dziecku schronienie, a nawet więcej, to za jego sprawą Jezusa będą nazywać Synem Dawida. To on jest uosobieniem Starego Przymierza – jak powie Hans Urs von Baltasar – które w nim dochodzi do najwyższego rozkwitu i dojrzewa do tego zadania, by usuwając się w cień w duchu ofiary i będąc całkowicie otwartym na nowe i ostateczne przymierze z Bogiem, być do Jego dyspozycji…

Możesz również polubić…