Niedziela Chrztu Pańskiego

Zaczerpnijmy…

„Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”. Refren psalmu responsoryjnego, którym zostaliśmy obdarowani w Niedzielę Chrztu Pańskiego, możemy odczytywać również w kontekście naszego Chrztu Świętego. Istotnie, przez Chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a więc w pełni możemy zaczerpnąć owoców zbawienia. „Nasze dusze zostały ochrzczone w Jego śmierci”, jak pisze Thomas Merton. Słowo, które wyszło z ust Ojca, pomyślnie spełniło swoje posłannictwo, przynosząc owoce   w postaci naszego zbawienia. Chciejmy więc czerpać. Jedyne, co mamy zrobić to: przyjść i zaczerpnąć. „Posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.” Posłuchajmy… „Z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. Tak, takie słowa ożywiają duszę i zapadając w nią głęboko, warunkują postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, nasze decyzje, wybory. Pozwólmy tym słowom przeniknąć najgłębsze warstwy naszego człowieczeństwa. „Jesteś moim umiłowanym Synem”. „Jesteś moją umiłowaną Córką”. Nasyćmy się tymi słowami,  zgódźmy się na nie. Przyjmując tę prawdę ,możemy pełnymi garściami zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia.

Możesz również polubić…