XXIX Niedziela Zwykła

Czy znajdzie wiarę?

Dzisiejsza Ewangelia kończy się ważnym pytniem: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

Zmusza nas ono do postawienia sobie pytania o kształt mojej wiary? Czy wierzę? Co w ogóle znaczy wierzyć? Słownik języka polskiego w jednej z definicji podaje: uznawać coś za prawdę. Co zatem mam uznawać, za prawdę, abym mógł powiedzieć o sobie, że jestem osobą wierzącą?

Jezus, powiedział o sobie, że On jest Prawdą. Stąd wydaje się, że wiara to uznanie Jezusa za tego, który jest całą prawdą. Przyjęcie Jego, jako tego, który wie, co dla nas najlepsze, który chce prowadzić nas bezpieczną drogą. Oczywiście nie pozbawioną trudności i cierpienia, ale z pewnością taką, która ma nas doprowadzić do celu- życia z Nim na wieki.

Prośmy Pana o głęboką wiarę, o przekonanie, że to On wie, co dla nas najlepsze.

Możesz również polubić…