wiara

XXIX Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 17, 8-13) Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami Czytanie z Księgi Wyjścia Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi...

Opieczętowanie grobu

Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Mt 27, 66. A tam w górze, tam wysoko,Gdzie nie sięga ludzkie oko,Niebo całe się raduje,Hymn wesela wyśpiewuje, Niosąc dzięki Panu chwały, Że odkupił ród nasz cały.Pieśń Anielska brzmi wesoło,...