Słowo na uroczystości

Uroczystość Objawienia Pańskiego

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 60, 1-6) Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Czytanie z Księgi proroka Izajasza Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię...

Boże Narodzenie

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 62, 1-5) Bóg miłuje swój naród i ześle Odkupiciela Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza...

Piękne spojrzenie

Ewangelia dzisiejszej Uroczystości zaprasza nas w podróż do małego górskiego miasteczka En Kerem. To tam po zwiastowaniu udała się Maryja by świadczyć dobro wobec swojej krewnej Elżbiety. Dziwne jest Jej zachowanie, przeczy bowiem protokołowi tamtejszych czasów: Maryja wchodzi do domu Zachariasza,...

Niewiasto…

W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Kościół daje nam do rozważenia fragment z Ewangelii św. Jana, przedstawiający ostatni dialog konającego Jezusa z Matką. Padają w nim znamienne słowa: „Niewiasto, oto syn twój”, które budzą wiele emocji. Dlaczego Jezus nie mówi do Maryi...

Zwyczajna nadzwyczajność

W Ewangelii zawsze fascynują mnie momenty spotkań ludzi z Aniołami. Wczytując się w słowa dzisiejszej perykopy, mam wrażenie jakoby Maryja wcale nie zdziwiła się przyjściem do Niej Anioła. Zmieszała się bowiem na słowa które wypowiedział, a nie nie na samo jego pojawienie. Jakże blisko...

W drogę za gwiazdą…

Zadziwiająca jest postawa mędrców przybywających ze Wschodu do małego Betlejem. Ich pragnienie oddania hołdu nowonarodzonemu Królowi jest tak wielkie, że bez wahania wyruszają w daleką i nieznaną drogę, na której jedynym drogowskazem jest gwiazda jaśniejąca pośród ciemności.  Ile determinacji i wytrwałości w ich podążaniu do celu,...

Maryja Święta Boża Rodzicielka

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi nasze myśli biegną ku Chrystusowi. On to przyjąwszy ludzkie ciało, zechciał przyjść na świat, łącząc w sobie dwie natury: boską i ludzką. Takie nasze rozważanie zawiera w sobie intuicję, wyznawaną w Kościele od III w., a potwierdzoną przez Sobór Efeski...

Dziś Bóg jest taki jak Ty.

Dzisiejsza Ewangelia składnia nas do refleksji nad niezwykłą tajemnicą wcielenia Syna Bożego – odwiecznego Słowa, które stało się ciałem. Chrystus przychodzi na świat w ludzkim ciele, Ten Który istnieje od zawsze, poza czasem, przyjmuje postać bezbronnego dziecka. Może właśnie dlatego...

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny liturgia Słowa kieruje nasz wzrok na dwie kobiety – Ewę i Maryję oraz na dwa miejsca – ogród Eden i Nazaret. Pierwsza kobieta – Ewa – matka wszystkich żyjących, która poprzez swój wybór stała...