Nowicjat

Zadaniem nowicjatu – jak to określił św. Paweł VI – jest wprowadzenie nowicjusza w istotne i podstawowe wymagania życia zakonnego oraz praktyka rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, do których kiedyś on się zobowiąże przez śluby albo inne święte węzły naturą swą podobne do ślubów1.

Nowicjat, odbywa się w domu przeznaczonym na ten cel – u nas w Warszawie, w Domu Generalnym – i trwa dwa lata, pod okiem s. Mistrzyni, która wprowadza nowicjuszki w życie zakonne, troszczy się o ich rozwój duchowy i właściwe przygotowanie do złożenia I profesji zakonnej2 .


1 Paweł VI, Rnovationis causam, p. 13.
2 por. Konstytucje i Statuty Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, p. 49-53.