Matka Zofia Kończa – rys biograficzny

Narodziny i wczesne dzieciństwo Zofia Kazimiera Ludwika Kończa urodziła się 20 sierpnia 1852r. w Łukini, w powiecie wiłkomierskim na Litwie jako córka Merarda i Pauliny. Jej rodzice należeli do starej szlachty litewskiej. Ojciec Merard (1808-1899) brał udział w powstaniu listopadowym, pierwsze...