Postulat

Papież Paweł VI w Instrukcji o odnowie formacji zakonnej Renovationis causam zauważa, że „przygotowanie poprzedzające wejście do nowicjatu wydaje się o tyle potrzebniejsze, o ile świat jest mniej podatny na wpływy religii chrześcijańskiej”1. Dlatego też, podkreśla, że wszystkie Zakony, z wyłączeniem tych w których postulat nie jest obowiązkowy, muszą zwrócić baczną uwagę na przygotowanie do nowicjatu.

Statuty naszej Rodziny Zakonnej, podkreślają, że ten okres powinien trwać przynajmniej sześć miesięcy, w domu wyznaczonym przez Przełożoną Generalną, pod opieką siostry Mistrzyni.

„W tym czasie postulantki pod kierunkiem siostry Mistrzyni uzupełniają wychowanie ogólne, pogłębiają życie religijne, umacniają się w powołaniu i stopniowo zapoznają się z duchem i działalnością Zgromadzenia”2.


1 PAWEŁ VI, Renovationis causam, p. 4.
2 Konstytucje i statuty Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Konstytucje, p. 43.