Juniorat

Z chwilą złożenia pierwszych ślubów zakonnych, siostry rozpoczynają pięcioletni okres junioratu. W tym czasie „pogłębiają życie duchowe i zakonne, miłość i przywiązanie do Zgromadzenia oraz zdobywają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy apostolskiej w dziełach właściwych Rodzinie Maryi”1 .

Nad formacją sióstr czuwa Przełożona prowincjalna troszcząc się o „zachowanie równowagi pomiędzy zaangażowaniem sióstr w naukę i pracę a stałym pogłębianiem życia modlitwy, praktyki ślubów i udziału w życiu wspólnym”2.


1 Konstytucje i statuty Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Konstytucje p. 63.
2 Konstytucje i statuty Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Konstytucje p. 64.