św. Józef

Redemptoris Custos

ADHORTACJA APOSTOLSKAOJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REDEMPTORIS CUSTOS O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIEW ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA Do Biskupówdo Kapłanów i Diakonówdo Zakonników i Zakonnicoraz wszystkich Wiernych WPROWADZENIE 1. POWOŁANY NA OPIEKUNA ZBAWICIELA „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 24)....

Patris Corde

LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICYOGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFAPATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”1. Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać,...