Zgłoszenie

Dni skupienia w Krakowie 12-14 kwietnia

W przypadku rezygnacji z udziału w rekolekcjach prosimy o informację: franciszkanki.krakow@gmail.com lub s. Ewa 500 509 125