Drogi Krzyżowe

Wielki Post to czas zadumy nad Tajemnicą Męki i Śmierci Pana Jezusa. Zapraszamy do podjęcia rozważań Drogi Krzyżowej, aby pełniej wejść w ową Tajemnicę. Te Nabożeństwa nie są po to, by czuć to co On czuł, lecz po to, aby Jego życie odcisnęło się w moim życiu. Niech Jezus, będzie nam przewodnikiem na tej drodze, a my starajmy się iść po śladach Jego stóp. W ten sposób nauczymy się rezygnować z własnych planów, a Jezus ukaże nam drogę jeszcze doskonalszą, na której końcu czeka nas Zmartwychwstanie!