Dni skupienia dla dziewcząt

Tydzień temu w naszej wspólnocie Domu Prowincjalnego odbyły się dni skupienia dla dziewcząt „z ciemności do Światła”

Z tego niezwykłego czasu skorzystało kilkanaście dziewcząt, które chciały spotkać Zmartwychwstałego. W sobotę w sposób namacalny dotknęliśmy ciemności uczetnicząc w wystawie w stronę ciemności organizowanej przez WOMAI – Centrum Nauki i Zmysłów. Wieczorem natomiast oświeciło nas najjaśniejsze światło – Jezus pod postacią chleba. Bardzo dziękujemy o. Maciejowi Kowalskiemu OSsT, który towarzyszył nam w tym czasie, sprawował sakramenty i głosił konferencje.

Możesz również polubić…