V Niedziela Wielkanocna

Obfity owoc

Łączność z Jezusem pozwala działać dużo dobrego i iść zawsze naprzód po drodze cnotyi świętości. Kto jest zjednoczony z Jezusem, ten przynosi owoc obfity. W naszym tak bardzo czynnym życiu musimy usilnie walczyć o złączenie z Jezusem, aby nasze czynności były Boże i święte. Bez Jezusa nic nie możemy. Chcąc być wszczepionym w Boskim Sercu Jezusa, musimy w Jezusie skoncentrować całą swą miłość, kochając stworzenia tylko w Nim. Musimy kierować wszelkie swe pragnienia i czyny ku osiągnięciu świętości, bo im dusza jest świętsza, tym bezpieczniej trwać może w Sercu Jezusa. Jaka to łaska, jakie to szczęście: ja w Jezusie, Jezus we mnie! Jak latorośl w krzewie winnym. Tak ściśle złączeni jesteśmy, że nic – prócz grzechu – rozłączyć nas nie może. A skoro Jezus w nas, z nami – czego nam więcej potrzeba?

Jezu, Boski Krzewie Winny, zjednocz mnie z sobą, tak abyśmy byli jedno. Spraw, abym zjednoczony z Tobą przynosił obfity owoc dla większej chwały Boga, dla uświęcenia Kościoła i zbawienia świata. Jezu, niech nastanie Twoje królestwo miłości i pokoju.

s.L.

Możesz również polubić…