VI Niedziela Zwykła

Uczynić pełnym

Sięgając do dzisiejszej Ewangelii można przerazić się jej długością i ilością pouczeń Jezusa. Ja przynajmniej się przeraziłam 😉 Warto w takich momentach szukać jednego zdania, nawet jednego słowa, które mnie dotyka, porusza.

Dla mnie takim zdaniem jest: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.”

Co oznacza, że Jezus wypełnia Prawo i Proroków? To wyrażenie można dosłownie przetłumaczyć jako „uczynić pełnym”. Kryją się w tych słowach dwa znaczenia. Po pierwsze Jezus wypełnia je w sensie wykonania. Nie ma niczego, co byłoby przepisane w Prawie, a czego Jezus by nie wypełnił. On był jedyny w pełni wierny Prawu.

 
Drugie znaczenie to wypełnić w sensie uzupełnienia, udoskonalenia, ulepszenia. Czegoś brakowało w czasach Starego Przymierza. Jezus wypełnia ten brak Sobą, dziełem odkupienia, misterium męki, śmierci i zmartwychwstania. On staje się kluczem dla nas – my też możemy wypełniać Prawo, otwierając drogę do spotkania z Bogiem nowym prawem – Prawem Miłości.

„<<Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują>>.
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.”

Możesz również polubić…