V Niedziela Zwykła

Świadczyć o dobroci Boga

Podobnie jak „cechą” soli jest słony smak, tak cechą uczniów Chrystusa ma być życie świadczące o dobroci Boga.
Jeśli sól traci smak, przestaje spełniać swoje zadanie. Jeśli swoim życiem nie wskazuję na Ojca i nie oddaję Mu chwały, dzieje się tak samo.
Zadaniem uczniów, jest bycie cząsteczką dobroci Boga, aby ludzie mogli poznać prawdę o Nim i przylgnąć do Niego całym sercem.
Co jednak, jeśli brakuje nam tego „smaku”? Tej właściwości, która nadawałaby życiu sens?

Wołajmy o Ducha, który może wszystko ożywić i wydobyć na nowo.

Możesz również polubić…