niedziela

XI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 19, 2-6a) Obietnice Boże dla ludu wybranego Czytanie z Księgi Wyjścia Po przybyciu na pustynię Synaj Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł...

Wprowadzenie relikwii

Wczoraj w Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach zostały wprowadzone relikwie naszego Ojca Założyciela. W Uroczystości wzięły udział: Matka Prowincjalna Małgorzata Kapłon, s. Stanisława Julisz, s. Ewa Cieśla i s. Izabela Pałka. Podczas każdej z czterech Mszy św. s. Ewa starała...

X Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Oz 6, 3-6) Bóg pragnie miłości Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak...

V Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu,...

III Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 14. 22b-32) Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem,...

Niedziela Bożego Miłosierdzia

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków...

Niedziela Zmartwychwstania

I Czytanie Psalm II Czytanie Sekwencja Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei,...

Niedziela Palmowa

Ewangelia – procesja I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Opis Męki Pańskiej Ewangelia – procesja Ewangelia (Mt 21, 1-11) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy...

II Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 12, 1-4a) Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem...

I Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie...