niedziela

V Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 6, 1-7) Wybór pierwszych diakonów Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu,...

III Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 14. 22b-32) Piotr głosi zmartwychwstanie Chrystusa Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem,...

Niedziela Bożego Miłosierdzia

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 2, 42-47) Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków...

Niedziela Zmartwychwstania

I Czytanie Psalm II Czytanie Sekwencja Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei,...

Niedziela Palmowa

Ewangelia – procesja I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Opis Męki Pańskiej Ewangelia – procesja Ewangelia (Mt 21, 1-11) Wjazd Jezusa do Jerozolimy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy...

II Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 12, 1-4a) Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem...

I Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Rdz 2, 7-9; 3, 1-7) Stworzenie i grzech pierwszych ludzi Czytanie z Księgi Rodzaju Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie...

Uroczystości w Limanowej

Dla uczczenia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, z okazji jubileuszu 200. rocznicy Jego urodzin, dnia 19 lutego 2023 r. w Limanowej, w Bazylice Matki Bożej Bolesnej, została odprawiona dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem kustosza sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ks. prał. dr. Wiesława...

VII Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Kpł 19, 1-2. 17-18) Przykazania miłości bliźniego Czytanie z Księgi Kapłańskiej Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg...

VI Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Syr 15, 15-20) Wymagająca wolność człowieka Czytanie z Mądrości Syracha Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę....