Niedziela Dobrego Pasterza

Zaangażowanie zmysłów

W dzisiejszym Słowie usłyszeliśmy o warunkach jakie musimy spełnić by stać się podobnymi do Crystusowi.

Św. Jan w swoim liście podkreśla, że dopiero po zobaczeniu Chrystusa, będziemy modli stać się do Niego podobni. W  Ewangelii zaś usłyszymy, że dopiero gdy będziemy słuchać słów Jezusa nastanie w nas jedność.

Wydaje się więc, że w ten sposób Pan chce zaradzić największym bolączkom współczesnego człowieka. Bo czyż nie brakuje nam jedności? Dziś jesteśmy często bardzo rozbici, pokawałkowani sami w sobie, ale też szalenie tęsknimy za jednością w naszych rodzinach, wspólnotach, narodzie…

Przez brak tej jedności nosimy w sobie ogromną samotność, podobnie jak Adam w Raju, przed stworzeniem niewiasty. Dopiero gdy ją ujrzał, odkrył, że jest z nim jednością, przestał odczuwać tą przerażającą samotność. 

To też lekarstwo dla nas, trzeba nam wpatrywać się w Jezusa, by stać się do Niego podobnymi, wówczas staniemy się podobnymi sobie nawzajem, a wtedy będziemy mogli budować relacje między sobą…

Niech Chrystus Dobry Pasterz, prowadzi nas ku tej jedności i pomaga nam budować piękne relacje.

Módlmy sie też o dar nowych powołań do służby  w Kościele.

Możesz również polubić…