XXV Niedziela Zwykła

Roztropność w interesach

Dzisiejsza Ewangelia może nas nieco szokować, Jezus mówiąc o nieuczciwym zarządcy stawia nam go za wzór!

Zastanówmy się jednak, czy to, o czym Jezus mówi, mamy odnosić wprost do naszego życia? Czyżby Ten, który jest sprawiedliwością zachęcał nas do nieuczciwości? Wydaje sie, że nie… A zatem co chce nam On przez to powiedzieć?

Jezus ukazując nam nieuczciwego rządcę, pokazuje sposób jego działania. Robi on wszystko, by osiągnąć swój cel, jest przy tym nieugięty i nieustępliwy. Warto teraz postawić sobie pytanie: czy my, zabiegając o to co dla nas najcenniejsze – Niebo, robimy wszystko, aby je osiągnąć? Czy działamy z takim pośpiechem i pasją jak ów rządza?

Możesz również polubić…