Aktualności

Wreszczcie na swoim

Wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się długooczekiwana uroczystość związana z poświęceniem Szkoły i oddaniem do użytku hali sportowej i dodatkowych sal lekcyjnych. To wielkie wydarzenie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka. W Kościele Matki Bożej Saletyńskiej zebrała się cała...

Procesja ku czci św. Stanisława

14 maja o godz. 9.00 wyruszyła z Wawelu na Skałkę procesja ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wzięły w niej udział także Siostry z naszego Zgromadzenia wraz z Matką Prowincjalną Małgorzatą Kapłon. W procesji niesione były relikwie wielu świętych, a wśród nich relikwie św. Zygmunta Szczęsnego...

Spotkanie formacyjne

W miniony weekend siostry juniorystki z naszej prowincji i prowincji warszawskiej przeżywały spotkanie formacyjne. Tematem wokół którego skupiły swoje myśli była odpowiedzialność. Ksiądz Józef, który prowadził to spotkanie, w konferencji dał nam za przykład św. Józefa, ukazując Go jako osobę, która staje niejako w cieniu a równocześnie...

Jubileusze życia zakonnego

Wczoraj, w Mszanie Dolnej, dwie nasze Siostry obchodziły jubileusze 70-lecia i 50-lecia życia zakonnego. Otoczone gronem sióstr, na czele z Matką Prowincjalną, uczestniczyły w Eucharystii, wysłuchały homilii i przyjęły serdeczne życzenia od o. Radosława i o. Kapelana. Dziękując Bogu za dar życia i powołania,...

Pogrzeb s. Bronisławy

Dziś pożegnaliśmy s. Bronisławę. Na pogrzebie zgromadziło się wiele osób z rodziny Zmarłej oraz tych, którzy byli związani z nasza Siostrą. Obecne były: Matka Generalna Małgorzata Burek, Matka Prowincjalna Małgorzata Kapłon, siostry ze wspólnoty przy ul. Parkowej oraz z wielu innych domów naszej...

Odeszła do Pana

Wczoraj, o 19.00 w domu Prowincjalnym w Krakowie odeszła do Pana s. Bronisława Kołodziejczyk. Przeżyła 84 lata, z których 66 w Zgromadzeniu. Siostra Bronia, – jak o niej mówiłyśmy – zostawiła nam przykład życia oddanego Bogu i Zgromadzeniu. Była nieustannie zatopiona w modlitwie, wpatrzona...

Życzenia Świąteczne

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! Drodzy Czytelnicy, Goście, Przyjaciele, Życzymy Wam, abyście stali się ludźmi paschalnymi, ludźmi wielkiej nadziei, która pozwala spojrzeć głębiej i dalej. Ludźmi, których wzrok nie zatrzymuje się na głazie zatoczonym na wejście do grobu, lecz tymi którzy chcą dojrzeć puste płótna,...

Wielki Czwartek

Św. Zygmunt był niezwykłym czcicielem Najświętszego Sakramentu. To Eucharystia była dla niego pokrzepieniem w najtrudniejszych momentach jego kapłańskiej drogi. Po swoim przybyciu do Warszawy rekoncyliował sprofanowane Kościoły i zachęcał wiernych do udziału w czterdziestogodzinnym nabożeństwie, aby wynagrodzić Bogu wszelkie zniewagi. Nawoływał...

V Niedziela Wielkiego Postu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Ez 37, 12-14) Udzielę wam mego ducha, byście ożyli Czytanie z Księgi proroka Ezechiela Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę...

U św. Józefa

Dziś, w uroczystość Zwiastowania NMP, zgromadziliśmy się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pragnęliśmy podziękować za łaski otrzymane za przyczyną tego Wielkiego Patrona i prosić o potrzebne dary dla Kościoła, Świata, naszego Zgromadzenia, dzieł które prowadzimy, wszystkich naszych bliskich i tych, którzy prosili nas...