VIII Niedziela Zwykła

Sztuka Dialogu

Dzisiejsza Ewangelia jest pewną sztuką dialogu miłości. Dialogu na linii Bóg – człowiek; człowiek – Bóg, człowiek – człowiek, człowiek sam ze sobą. Jeśli nie nauczymy się rozmawiać z Bogiem, to może się okazać, że przestaniemy Go słyszeć, rozumieć, znać, ale również słyszeć, rozumieć drugiego człowieka, rozumieć samego siebie. Autentyczna relacja z Bogiem uczy nas co znaczy być człowiekiem dialogu w prawdzie z Bogiem, z bliźnimi i z samym sobą. Uczy nas Bożego spojrzenia na własne człowieczeństwo i innych. Człowieczeństwo dane nam przez Boga jest jednocześnie darem i zadaniem. Jest glebą, z której wyrasta drzewo naszych uczynków. O tę glebę należy dbać, aby owoce drzewa stały się smacznym pokarmem dla innych, pokarmem, który syci a nie zatruwa. Pycha czyni człowieka drażliwym na duchowe upadki bliźniego, miłość natomiast rozszerza horyzont widzenia i otwiera serce, uzdalnia człowieka do budowania wspólnoty ludzkiej. Uznając i przyjmując w naszym życiu obecność Boga, który jest Miłością, każdy z nas staje się duchowym bogactwem dla drugich. Człowiek musi się nauczyć słusznej drogi i przyjmować upomnienie zanim będzie mógł prowadzić innych do Boga. 

                                                                                                                                    s. L.

Możesz również polubić…