chrzest

Niedziela Chrztu Pańskiego

Słowo, które wyszło z ust Ojca, pomyślnie spełniło swoje posłannictwo, przynosząc owoce w postaci naszego zbawienia. Chciejmy więc czerpać. Jedyne, co mamy zrobić to: przyjść i zaczerpnąć.

Niedziela Chrztu Pańskiego

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 42, 1-4. 6-7) Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął;...