Niedziela Świętej Rodziny

Pokora Boga

Patrząc na bohaterów dzisiejszej niedzieli – Jezusa, Maryję i Józefa, nie mogę nie zdać sobie pytania o moje patrzenie na Świętą Rodzinę.
Jestem przecież siostrą Rodziny Maryi, czyli w jakiś sposób Święta Rodzina jest mi szczególnie przypisana, dana jako wzór, ikona do kontemplacji.
I rozważając dzisiejsze Słowo, zwłaszcza fragment Ewangelii, odnajduję w nim przykład niezwykłej pokory i prostoty w relacjach między Jezusem, a Maryją i Józefem.
Sytuacja zagubienia dziecka wywołuje zdenerwowanie, troskę, zaniepokojenie, poczucie bezradności w sercach Maryi i Józefa. Ale kiedy odnajdują Jezusa w świątyni, w niecodziennym otoczeniu nauczycieli, Maryja właśnie w pełnej prostocie pyta: dlaczego?
Odpowiedź, którą uzyskuje jest jeszcze bardziej rozbrajająco prosta: zawsze jestem tam, gdzie jest Ojciec.
Pokora objawia się w przyjęciu tej prawdy, chociaż się jej nie rozumie oraz w całkowitym poddaniu się Syna Bożego swoim ziemskim Rodzicom.

Prośmy o takie pełne pokory i prostoty relacje w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach pracy i nauki. Prośmy o pogłębienie tych cnót w naszej relacji do Boga.

 
                                                                                                                                                   s. Ewa

Możesz również polubić…