V Niedziela Wielkanocna

Kochaj i czyń co chcesz… 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli odsłania przed nami nieco z tajemnicy wewnętrznego życia Boga. Ojciec, Syn i Duch, żyjąc w niezwykłej wspólnocie Osób pozostają każdy sobą, a równocześnie, ich istnienie charakteryzuje głęboka jedność. Dlatego Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówiąc o otoczeniu chwałą Ojca, doświadcza swojego wyniesienia… 

Równocześnie Trójca święta ma być dla nas wzorem budowania wspólnoty. Choć różnimy się od siebie, mamy tworzyć jedność opartą na więzi miłości. Stąd też wynika fakt, że każda wspólnota powinna być płodna. Trójca nie zamyka się w sobie, ale stwarza cały świat. My również mamy otwierać się na siebie nawzajem i rozdawać te talenty, którymi Bóg nas obdarzył. 

Możesz również polubić…