Trójca święta

Uroczystość Trójcy Świętej

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Wj 34, 4b-6. 8-9) Bóg miłosierny i łagodny Czytanie z Księgi Wyjścia Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku,...

Uroczystość Trójcy Świętej

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Prz 8, 22-31) Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Czytanie z Księgi Przysłów Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam...

Wniebowstąpienie

Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga. Mk 16, 19 Czterdziestego dnia Pan chwały,Tam, gdzie rzesze nań czekały,Raz ostatni się objawiaI miłośnie te pozdrawia: „Pokój z wami”, Zbawca woła, Błogosławiąc lud dokoła.„Wszelka władza jest...

V Niedziela Wielkanocna

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Dz 14, 21b-27) Bóg działa przez ludzi Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba...