Maryja

Niedziela Świętej Rodziny

Ostatni dzień tego roku przypada w Uroczystość św. Rodziny. Wydaje się więc, że to właśnie św. Rodzina ma dla nas jakieś szczególne przesłanie na Nowy Rok..

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jezus usłyszał, że jest umiłowanym Synem Ojca. Ta prawda umocniła Go w wypełnieniu powierzonej misji. W serce każdego z nas wpisana jest tożsamość dziecka Bożego. Kluczowe jest jej odkrycie i głęboka wiara w bezwarunkową miłość Ojca. Wówczas, umocnieni...

Piękne spojrzenie

Ewangelia dzisiejszej Uroczystości zaprasza nas w podróż do małego górskiego miasteczka En Kerem. To tam po zwiastowaniu udała się Maryja by świadczyć dobro wobec swojej krewnej Elżbiety. Dziwne jest Jej zachowanie, przeczy bowiem protokołowi tamtejszych czasów: Maryja wchodzi do domu Zachariasza,...

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza. Pnp 6, 10. Gdy tak Maryja wzdycha tęskliwieZa opuszczeniem już tego świata I śmierci pragnie niemal tak chciwie Jak inni pragną żyć długie lata. Nadszedł nareszcie dzień pożądany,W którym z Jezusem złączyć się miałaI Anioł z Nieba...

Tęsknota Maryi

Nie ma Go tu. Mt 28, 6. Jak fala fale w górnym potokuSpędza, by innej ustąpić fali,Jak łza łzę zmienia w strapionym oku,Lub iskra iskrę, gdy dom się pali,Tak w tęsknym życiu Najświętszej PannyChwila za chwilą, dzień za dniem płynie, Po mroku nocy idzie brzask ranny I w toni...

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dz 2, 4. W Wieczerniku cisza głucha, Miłość pali każde łonoI ogarnia szczera skrucha.Na modlitwie wiernych grono Czeka z Nieba przyjścia Ducha, Który sercom co dlań płoną.Siedmioraki dar udzielaJedną duszę czyniąc z WielaTo Duch Święty na nich spływa...

Wniebowstąpienie

Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga. Mk 16, 19 Czterdziestego dnia Pan chwały,Tam, gdzie rzesze nań czekały,Raz ostatni się objawiaI miłośnie te pozdrawia: „Pokój z wami”, Zbawca woła, Błogosławiąc lud dokoła.„Wszelka władza jest...

Zjawienie się Zmartwychwstałego

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!.Czemu jesteście zmieszani… To Ja jestem. Łk 24, 36-39. Pan Zmartwychwstał! Radość w Niebie I na ziemi radość też.A kto płakał na pogrzebieDziś ociera oczy z łez. Choć z Ksiąg żadna nie stwierdziła,W jakiej dobie zaszło to, Iż Maryja...

Zmartwychwstanie

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Mt 28, 6 O, Zmartwychwstały, Przemieniony Panie,Co dziś królujesz w chwale wiekuistej,Racz nam ułatwić z nędz naszych powstanieI za przyczyną Twej Matki Przeczystej Spraw, byśmy żyjąc w cnoty wzbogaceni, Powstali z grobu, jak Ty, przemienieni. Rozmyślanie Po tylu krzyżujących...

Opieczętowanie grobu

Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Mt 27, 66. A tam w górze, tam wysoko,Gdzie nie sięga ludzkie oko,Niebo całe się raduje,Hymn wesela wyśpiewuje, Niosąc dzięki Panu chwały, Że odkupił ród nasz cały.Pieśń Anielska brzmi wesoło,...