IV Niedziela Adwentu – Wigilia Bożego Narodzenia

Miłość Boga do człowieka

Wcielenie Syna Bożego i przybranie przez Niego ludzkiego ciała jest dla wierzących znakiem miłości Boga do człowieka. Celem ziemskiego życia Zbawiciela było pojednanie ludzi z Bogiem, uczenie o miłości między ludźmi i miłości jaką Bóg ma ku nim. Po przyjęciu natury ludzkiej Bóg ukazuje drogi świętości, którymi należy kroczyć, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus stał się człowiekiem, zna ludzkie smutki i radości, jak również wie, czym jest cierpienie, ból, śmierć.

Tajemnica Betlejem objawia nam Boga z nami, Boga bliskiego nam nie tylko w sensie czasowo – przestrzennym. On jest z nami, ponieważ niejako «poślubił» nasze człowieczeństwo; podzielił nasz los, decydując, że będzie do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, abyśmy mogli stać się tacy jak On. Radość chrześcijańską rodzi zatem ta pewność: Bóg jest blisko, jest ze mną, jest z nami, w radości i w cierpieniu, w zdrowiu i w chorobie, jako przyjaciel i wierny oblubieniec. I ta radość nie zanika nawet w chwilach próby, cierpienia, nie jest powierzchowna, ale trwa w głębi człowieka, który oddaje się w opiekę Bogu i w Nim pokłada ufność.

Dziś dla nas Chrystus przychodzi na świat. Bądźmy więc wdzięczni Bogu, naszemu Ojcu, i wychwalajmy Go za wielką miłość. Wykorzystamy ten czas do przemiany własnego życia, gdyż ten jedyny dzień nigdy już się nie powtórzy.

Możesz również polubić…