Boże Narodzenie

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Lb 6, 22-27) Błogosławieństwo Boże Czytanie z Księgi Liczb Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię...

Boże Narodzenie

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 62, 1-5) Bóg miłuje swój naród i ześle Odkupiciela Czytanie z Księgi proroka Izajasza Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza...

Dziś Bóg jest taki jak Ty.

Dzisiejsza Ewangelia składnia nas do refleksji nad niezwykłą tajemnicą wcielenia Syna Bożego – odwiecznego Słowa, które stało się ciałem. Chrystus przychodzi na świat w ludzkim ciele, Ten Który istnieje od zawsze, poza czasem, przyjmuje postać bezbronnego dziecka. Może właśnie dlatego...

Życzenia Świąteczne

„Naśladujmy Najświętszą Pannę i świętego Józefa w osobistej adoracji i w gorliwości doprowadzanie wszystkich do Jezusa” św. Zygmunt Szczęsny Feliński Łącząc się duchowo z Wszystkimi odwiedzającymi naszą stronę internetową i łamiąc się opłatkiem, przesyłam serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech pokój Chrystusowy...