Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Ślady obecności Boga

W postawę Maryi wpisana jest wielka cierpliwość. Nie wszystko rozumie, ale z głębokim spokojem rozważa to, czego doświadcza. Anioł mówił, że Jej Syn będzie wielki, że otrzyma tron swego praojca Dawida, a tymczasem leży w brudnym żłobie, wśród bydła. Niesamowita ufność, każe Jej milczeć i trwać w oczekiwaniu na wypełnienie się danego słowa. Wierny jest Ten, który dał obietnicę.

W stajence zjawiają się pasterze i świadczą, co zostało im objawione o Nowonarodzonym. Dla Maryi musiał to być piękny znak, potwierdzenie, że wszystko jest tak jak powinno być, tylko po prostu Bóg widzi inaczej niż człowiek i pokieruje tym na swój sposób. Zachować i rozważać w sercu.

Maryja nieustannie odnajduje w swojej codzienności ślady obecności Boga. Kontemplując je, nie tyle próbuje zrozumieć otaczająca Ją rzeczywistość, co raczej dostrzec w każdym człowieku i zdarzeniu przejaw Bożej interwencji, wypełnianie się Jego planu. Szczęśliwa, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

Możesz również polubić…