Wizyta Sióstr z Brazylii

Od środy 20 września wspólnoty naszej Prowincji odwiedzały trzy Siostry z Brazylii wraz z s. Anną – sekretarką generalną.

Siostry zatrzymały się w Domu Prowincjalnym, skąd wyruszały, aby poznać naszę Prowincję. W czwartek odwiedziły Wieliczkę, a wieczorem zatrzymały się na chwilę modlitwy w Łagiewnikach, nawiedziły kaplicę, sanktuarium i pokój św. s. Faustyny.

Następnego dnia wyruszyły do Zakopanego, zatrzymując się w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia odwiedziły również trzy wspólnoty: w Zakopanem, oraz dwie w Mszanie Dolnej. Spotkaniom towarzyszyła ogromna radość, przeplatana łzami wzruszenia. Siostry opowiadały o swojej pracy i powołaniu, podkreślając równcześnie, że choć pracą i sposobem jej wykonywania nieco się różnimy, to jednak łączy nas wspólny charyzmat i cel, którym jesteśmy wierne.

W sobotę uczestniczyłyśmy w Mszy Świętej sprawowanej w języku portugalskim przez ks. bp Roberta Chrząszcza w Centrum Jana Pawła II, w kaplicy poświęconej naszemu Ojcu Założycielowi. Później pojechałyśmy do Wadowic, gdzie zwiedziłyśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Bazylikę Ofiarowania Najświętrszej Maryi Panny, w której Karol Wojtyła przyjął chrzest. Z Wadowic wyruszyłyśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, by przed obrazem Pani Kalwaryjskiej powierzyć Bogu sprawy Zgromadzenia i nasze osobiste intencje. Korzystając z uprzejmości oo. Bernardynów odwiedziłyśmy pokój Ojca Świętego, w którym zatrzymał się podczas ostatniej wizyty w Kalwarii. Tego dnia Siostry spotkały się również ze wspólnotą Domu Prowincjalnego przy kolacji. Dzięki temu miałyśmy sposobność nieco bliżej się poznać i wymienić doświadczeniami. Kończąc dzień Siostry wyraziły ogromną wdzięczność za pobyt w naszej Prowincji oraz obdarowały nas upominkami z Brazylii.

Niedziela była dniem kulminacyjnym całego pobytu Sióstr w Polsce. Tego dnia wraz z pięcioma Siostrami z Polski, s. Maria de Lourdes Sura i s. Ana Diva Menezes na Jasnej Górze świętowały Złoty Jubileusz profesjii zakonnej. Podczas Eucharystii, sprawowanej przez ks. bp. Wacława Depo, w kaplicy Matki Bożej, Siostry odnowiły swoje śluby zakonne.

Możesz również polubić…