nabożeństwo majowe

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza. Pnp 6, 10. Gdy tak Maryja wzdycha tęskliwieZa opuszczeniem już tego świata I śmierci pragnie niemal tak chciwie Jak inni pragną żyć długie lata. Nadszedł nareszcie dzień pożądany,W którym z Jezusem złączyć się miałaI Anioł z Nieba...

Tęsknota Maryi

Nie ma Go tu. Mt 28, 6. Jak fala fale w górnym potokuSpędza, by innej ustąpić fali,Jak łza łzę zmienia w strapionym oku,Lub iskra iskrę, gdy dom się pali,Tak w tęsknym życiu Najświętszej PannyChwila za chwilą, dzień za dniem płynie, Po mroku nocy idzie brzask ranny I w toni...

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Dz 2, 4. W Wieczerniku cisza głucha, Miłość pali każde łonoI ogarnia szczera skrucha.Na modlitwie wiernych grono Czeka z Nieba przyjścia Ducha, Który sercom co dlań płoną.Siedmioraki dar udzielaJedną duszę czyniąc z WielaTo Duch Święty na nich spływa...

Wniebowstąpienie

Po rozmowie z nimi, Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga. Mk 16, 19 Czterdziestego dnia Pan chwały,Tam, gdzie rzesze nań czekały,Raz ostatni się objawiaI miłośnie te pozdrawia: „Pokój z wami”, Zbawca woła, Błogosławiąc lud dokoła.„Wszelka władza jest...

Zjawienie się Zmartwychwstałego

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!.Czemu jesteście zmieszani… To Ja jestem. Łk 24, 36-39. Pan Zmartwychwstał! Radość w Niebie I na ziemi radość też.A kto płakał na pogrzebieDziś ociera oczy z łez. Choć z Ksiąg żadna nie stwierdziła,W jakiej dobie zaszło to, Iż Maryja...

Zmartwychwstanie

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Mt 28, 6 O, Zmartwychwstały, Przemieniony Panie,Co dziś królujesz w chwale wiekuistej,Racz nam ułatwić z nędz naszych powstanieI za przyczyną Twej Matki Przeczystej Spraw, byśmy żyjąc w cnoty wzbogaceni, Powstali z grobu, jak Ty, przemienieni. Rozmyślanie Po tylu krzyżujących...

Opieczętowanie grobu

Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Mt 27, 66. A tam w górze, tam wysoko,Gdzie nie sięga ludzkie oko,Niebo całe się raduje,Hymn wesela wyśpiewuje, Niosąc dzięki Panu chwały, Że odkupił ród nasz cały.Pieśń Anielska brzmi wesoło,...

Złożenie do grobu

Zabrali więc Ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób… Tam złożono Jezusa. J 19, 40-42 Skoro zaś wszystko było skończoneWnet szczupły orszak z Ciałem...

Siedem słów z Krzyża

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem. Po tych słowach wyzionął ducha. 23, 44-46. Gdy tak konasz na Krzyżu wśród mąk...

Maryja pod krzyżem

A obok krzyża stały: Matka Jego i siostra Matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. J 19, 25. Już na Golgocie smutny orszak stajeZ zsiniałych ramion Jezus krzyż swój składa, Serce Maryi z boleści się krajeA twarz, jak martwa, marmurowo...