Tajemnica Kapłaństwa

W ten szczególny dzień, gdy pochylam się nad Tajemnicą Kapłaństwa, przychodzą mi na myśl słowa św. Jana Pawła II, który mawiał, że źródło jego kapłaństwa „pulsuje w Wieczerniku w Jerozolimie”. Właśnie z Wieczernika, z Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus dał nam Swoje Ciało i Krew na „pokarm dający życie wieczne”, wypływa źródło, będące początkiem każdego powołania. To w pierwszej Eucharystii zawiera się powołanie Apostołów i ich następców. To z tej Wieczerzy, podczas której Jezus umył nogi swoim uczniom, wypływa Jego wezwanie; „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” Z pewnością, tej właśnie nocy Jezus myślał o każdym kapłanie, jaki będzie mocą Chrystusa sprowadzał dla nas Boga na ziemię.

Módlmy się więc dziś w sposób szczególny za kapłanów, prośmy dla nich o potrzebne dary i łaski. Niech każda złożona Ofiara upodabnia ich coraz bardziej do Tego, który złożył Ją z samego siebie, i niejako przemienia w Niego.

Prośmy także o dar nowych powołań kapłańskich, aby nigdy nie zabrakło nam szafarzy, którzy będą prowadzić nas do Boga, który jest Miłością.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu „Powołany”, którego premiera odbyła się dziś na YouTube:

Możesz również polubić…