Spotkanie formacyjne

W miniony weekend siostry juniorystki miały okazję przeżyć spotkanie formacyjne. Pochyliły się w tym czasie nad radą ewangelicznego ubóstwa. Towarzyszył im fragment z Ewangelii św. Marka – spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem.

Ojciec głoszący Słowo, zwrócił uwagę na trynitarny wymiar ubóstwa. Ojciec daje całego siebie, ofiaruje wszystko Synowi z wyjątkiem ojcostwa. Rozumiejąc ubóstwo jako nieposiadanie niczego na własność, najbardziej ubogi jest Syn. On nie ma niczego swojego, wszystko co ma otrzymuje od Ojca. Równocześnie Jego dawanie i przyjmowanie jest tak doskonałe, że czyni Go współistotnym Ojcu. Dalej Duch Święty – jest On całkowicie zależny od Ojca i Syna, jest tchnieniem Dwóch, zatem samo Jego istnienie jest wyrazem doskonałego przyjmowania i oddawania siebie.

Nasze ubóstwo nie jest zatem jedynie rezygnacją z czegoś. Powinno być ono wejściem na inny poziom, aby nauczyć się na wzór Trójcy oddawać siebie, by tym samym ubogacić się obecnością drugiego, którego powinniśmy przyjmować z całą jego biedą i niedoskonałością.

Zdjęcia ze spotkania dostępne tutaj.

Możesz również polubić…