Wielki czwartek

Wielki Czwartek

Św. Zygmunt był niezwykłym czcicielem Najświętszego Sakramentu. To Eucharystia była dla niego pokrzepieniem w najtrudniejszych momentach jego kapłańskiej drogi. Po swoim przybyciu do Warszawy rekoncyliował sprofanowane Kościoły i zachęcał wiernych do udziału w czterdziestogodzinnym nabożeństwie, aby wynagrodzić Bogu wszelkie zniewagi. Nawoływał...

Tajemnica Kapłaństwa

W ten szczególny dzień, gdy pochylam się nad Tajemnicą Kapłaństwa, przychodzą mi na myśl słowa św. Jana Pawła II, który mawiał, że źródło jego kapłaństwa „pulsuje w Wieczerniku w Jerozolimie”. Właśnie z Wieczernika, z Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus dał nam Swoje Ciało i Krew na „pokarm dający życie...