powołanie

Trzecia Niedziela Zwykła

Bóg przemawia do nas naszym językiem, co więcej staje się Słowem, tak byśmy mogli Go zrozumieć i pójść za Nim…

Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań

Wczoraj na Jasnej Górze wzięłyśmy udział w Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Jej temat to: „Teologia i pedagogika powołań – o potrzebie studiów i formacji dla duszpasterzy i referentów powołaniowych”. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego, delegata KEP ds. Powołań....

XXIX Niedziela Zwykła – Uroczystość św. Jana Pawła II

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 45, 1. 4-6) Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże Czytanie z Księgi proroka Izajasza O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje...

24 Niedziela Zwykła i Uroczystość św. Z. Sz. Felińskiego

Chociaż w Kościele przypada dziś 24 Niedziela Zwykła, to w naszym Zgromadzeniu obchodzimy Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela naszego zgromadzenia. Stąd też liturgia słowa z uroczystości.A w niej historia o bogatym młodzieńcu, który przybiega do Jezusa i pyta, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne… Dokonuje...

X Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Oz 6, 3-6) Bóg pragnie miłości Czytanie z Księgi proroka Ozeasza Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak...

Jubileusze życia zakonnego

Wczoraj, w Mszanie Dolnej, dwie nasze Siostry obchodziły jubileusze 70-lecia i 50-lecia życia zakonnego. Otoczone gronem sióstr, na czele z Matką Prowincjalną, uczestniczyły w Eucharystii, wysłuchały homilii i przyjęły serdeczne życzenia od o. Radosława i o. Kapelana. Dziękując Bogu za dar życia i powołania,...

Uroczystości w Limanowej

Dla uczczenia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, z okazji jubileuszu 200. rocznicy Jego urodzin, dnia 19 lutego 2023 r. w Limanowej, w Bazylice Matki Bożej Bolesnej, została odprawiona dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem kustosza sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ks. prał. dr. Wiesława...

IV Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (So 2, 3; 3, 12-13) Szukajcie pokory Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się...

Spotkanie Referentek Powołaniowych

W ostatnich dniach s. Stanisława, s. Ewa i s. Iza wraz z siostrami z wielu zgromadzeń zakonnych, stowarzyszeń i instytutów życia konsekrowanego pochylały się nad tematem Kościoła. Spotkanie zorganizowała Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, a prowadzili je dla nas ks. Wojciech Węgrzyniak,...

III Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 8, 23b – 9, 3) Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką Czytanie z Księgi proroka Izajasza W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości...