III Niedziela Zwykła

Jego śladem

Być świętym znaczy żyć blisko Boga. Trzeba przede wszystkim słuchać Jezusa i iść Jego śladem, nie tracąc odwagi w obliczu trudności. Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii to ci, którzy odpowiadając na zaproszenie Jezusa: „Pójdź za Mną”, potrafili odważnie żyć swoją wiarą, wytrwale składając bezkompromisowe świadectwo o Chrystusie. Są dla nas wzorem i jawią się nam jako niezliczone promienie światła łaski, która jest owocem najwyższej tajemnicy wcielenia. Pozwólmy, aby ubogacili nas dzisiaj swoją prawdą. Jest to prawda, która ma swoje źródło w Bogu.

Jako chrześcijanie zostaliśmy zaproszenie przez Jezusa Chrystusa, aby Go naśladować, żyć we wspólnocie z Nim oraz innymi, by radośnie dzielić Jego styl życia. Jestem powołany, to znaczy mam być blisko Jezusa, mam czuć bicie Jego Serca, znać Jego troski, pragnienia, „być w tym, co należy do Jego Ojca.” Jestem powołany, to znaczy nie należę do siebie, nie dbam o swoje „prywatne interesy”, bo moim jedynym celem jest stałe odpowiadanie na miłość Boga. Każde powołanie jest dialogiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Każde powołanie to Boża propozycja, by stać się najpiękniejszą wersją samego siebie.

s. Lucyna

Możesz również polubić…