II Niedziela Zwykła

Droga

W drugim czytaniu św. Paweł zwracając się do Koryntian, mówi, że są powołani do świętości. To stwierdzenie dotyczy każdego człowieka. 

Ewangelia daje nam za przykład św. Jana, który wypełnił to powołanie. To właśnie Jan, będąc dokonale zjednoczonym z Bogiem, rozpoznał wśród tłumu Tego, który przyszedł zgładzić grzech świata. Słowa Jana: „Oto Baranek Boży” wypływają z Jego poprzedniej relacji z Bogiem. Podobnie dzieje się również w naszym życiu. Bóg chce dokonywać w nim wielkich dzieł, jednak, to nasza relacja z Nim, otwarcie na Jego działanie, pozwala Mu nas przemieniać. 

Musimy pamiętać, że nasze życie jest drogą. I tak jak Jan, który w sposób niezwykły spotkał się z Jezusem, kiedy był jeszcze w łonie Elżbiety, dopiero po latach mógł dać świadectwo, że Jezus jest Bogiem. Tak też i my dorastamy do takiego poznania Boga. 

Dzisiejszy świat domaga się od nas efektywności, chce byśmy byli perfekcyjni, posiadali wszystkie umiejętności w 100%. Bóg jest inny, On nie domaga się od nas doskonałości, bo tylko On jest doskonały. On pragnie patrzyć na nasz wzrost, na nasze stawanie się, w Jego oczach to właśnie nasza droga ku Niemu ma największe znaczenie. 

Możesz również polubić…