Jan Chrzciciel

III Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11) Ogromnie się weselę w Panu Czytanie z Księgi proroka Izajasza Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą...

II Niedziela Zwykła

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 49, 3. 5-6) Sługa Boży światłością całej ziemi Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem...

III Niedziela Adwentu

I Czytanie Psalm II Czytanie Aklamacja Ewangelia I Czytanie I czytanie (Iz 35, 1-6a. 10) Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Czytanie z Księgi proroka Izajasza Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty...