III Niedziela Adwentu

Tożsamość

Wiele w dzisiejszej liturgii słowa pytań o tożsamość.
„Czy ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”
Jezus nie odpowiada wprost. Odwołuje się do proroctwa, które słyszymy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Wie, że Słowo bardziej trafi do serca Jana Chrzciciela, zaświadczy o Nim. Dla Jana będzie to jasny komunikat.

Co ciekawe, Jezus, po chwili, zwracając się do tłumów, tym samym „kodem” opisuje Jana – odwołuje się do proroctw Starego Przymierza. To jest przestrzeń, gdzie mogą odczytać misję Jana, rozpoznać ją, a idąc dalej – rozpoznać kim jest Jezus.

Jezus wskazuję dzisiaj na Boży kod – Boże Słowo, dzięki któremu możesz rozpoznać w Nim obiecanego Zbawiciela. Ale nie tylko to!

Słowo Boga może rozczytać również ciebie, twoją historię, twoją tożsamość i misję.

 

Możesz również polubić…