IV Niedziela Adwentu

Bóg z nami

Tajemnica przyjścia Boga w ciele jest tajemnicą miłości. Niepojęty, niezmierzony Bóg, zechciał przyjść na świat, aby stać się – jak powiedział kiedyś Benedykt XVI – zwieńczeniem stworzenia. To w Nim stworzenie osiąga swoją pełnię. To dzięki Niemu – Bogu, który staje się bliski, możemy odkrywać czym tak na prawdę jest miłość.

Przyjęcie przez Jezusa człowieczeństwa, staje się dla nas lekcją pokory. Tylko wpatrzeni w Boga, który stał się dla nas Emmanuelem – Bogiem z nami, możemy pochylić się nad tym, kto potrzebuje naszej pomocy. Tylko wpatrzeni w Boga, możemy o pomoc prosić, ufając, że znajdzie się w pobliżu ktoś, kto jak Maryja zaradzi naszej bezradności.

Jezus pragnie wejść do każdej naszej biedy i uczynić ją swoją. On chce ją przemieniać, wypełniając miłością. Bo czym jest Jego przyjście w ciele, jeśli nie objawieniem się miłości Boga do każdego stworzenia? Ten, kto kocha chce wszystko dzielić ze swoim ukochanym. Bóg przyjął nasze człowieczeństwo, by ukazać nam swoją miłość.

Możesz również polubić…