I Niedziela Adwentu

Czuwajmy!

Oczekujemy na Jezusa. Czekamy każdego dnia. Czekamy dzisiaj, teraz na dotknięcie Jego miłością. Czuwajmy, aby serca nasze stały się świątynią Ducha Świętego. Czuwajmy, aby nasze wspólnoty były ogniskami miłości i przebaczenia. Czuwajmy, aby nasze rodziny ogarnięte zostały pokojem. Czuwajmy, aby nasze zmartwienia i troski były pełne nadziei. Czuwajmy, aby nasza praca była uwielbieniem Boga. Czuwajmy, aby nasze cierpienia przybliżyły nas do Jezusa. Czuwajmy, aby każde ludzkie serce pozwoliło Bogu zamieszkać w nim. Bo naszym celem jest zjednoczenie z Jezusem. Dlatego wołajmy: „Przyjdź, Panie Jezu i prowadź nas!”

Możesz również polubić…