XXVII Niedziela Zwykła

Przeterminowana służba

Wzmocnij naszą wiarę – bo nawet ziarnko gorczycy,
choć tak małe – większe jest niż ona.
Wzmocnij wiarę, że wszystko od Ciebie pochodzi,
a my tylko słudzy nieużyteczni – przyniesiemy to, co sam dałeś.

Często oczekujemy od innych wdzięczności. Choć może nawet sami przed sobą się do tego nie przyznajemy, gdzieś w głębi serca pojawia się nuta rozgoryczenia, ilekroć nasze starania nie zostaną w jakiś sposób zauważone czy docenione. Tymczasem Jezus w dzisiejszym Słowie stawia nas w obliczu niewygodnej prawdy: „jesteśmy nieużytecznymi sługami”. Za tymi słowami kryje się proste przesłanie- wszystko jest darem, który otrzymujemy i powinniśmy przekazać dalej. Bez oczekiwań, bez egoizmu. Nie jest łatwo przyjąć postawę „nieużytecznego sługi ” i podejmować wszystkie codzienne obowiązki, odmawiając sobie jakichkolwiek zasług. Dlatego tak jak Apostołowie wołajmy dziś do Pana : „ wzmocnij naszą wiarę!” Patrząc na życie przez pryzmat wiary, łatwiej o ducha służby, który we współczesnym świecie już nieco się przeterminował.

Możesz również polubić…