XIX Niedziela Zwykła

Boskie spojrzenie

Medytując nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, przed oczyma jawi mi się pewien dość popularny obraz, przedstawiający tą scenę.

Oto morze spowite falami, spośród których wyłania się Piotr spoglądający na Jezusa. Pierwszy wśród Apostołów zanurzony jest w wodzie i w geście niemal rozpaczy wyciąga ku Jezusowi rękę. Jezus silnym chwytem podtrzymuje rękę Piotra i wyciąga Go z wody…

Tak też jest z nami, dopóki mamy wzrok skupiony na Bogu, żadne fale, żadne przeciwności nie są w stanie nas pochłonąć. Jednak gdy tylko zaczniemy spoglądać na przeciwności i stracimy z horyzontu Tego, który może je pokonać, zaczniemy pogrążać się w ich odmętach. Lecz nawet w takiej sytuacji Jezus jest blisko i gdy tylko znów spojrzymy na Niego i zaczniemy wołać: Panie, ratuj! On pochwyci nas za rękę i wyciągnie nawet z największej przepaści.

Możesz również polubić…