VII Niedziela Zwykła

Miej odwagę być świętm!

W czytaniach dzisiejszej niedzieli, motywem przewodnim jest świętość. Już Autor Księgi Kapłańskiej zachęca nas do stawania się podobnymi Bogu: do bycia świętymi. Głównym powodem dla którego mamy stawać się świętymi jest odkrywanie w nas Boga. To On sprawia w nas świętość i to On ma być motywem, dla którego chcemy ją zdobywać.

Święty Paweł stawia nas w opozycji do świata, ukazując wielką wagę tak zwanych środków ubogich: modlitwy, ofiarowanego cierpienia czy wyrzeczeń. I choć może wydawać się to „głupstwem” w oczach tego świata, posiada to wielką wartość w oczach Boga.

Możesz również polubić…